Huisregels

 

 1. Door het evenemententerrein te betreden ga je akkoord met onze huisregels.
 2. Onze security medewerkers houden toezicht op publiek en kunnen je verzoeken om een veiligheidsfouillering. Bij weigering kan de toegang tot het terrein worden ontzegd.
 3. Door betreden van het terrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s/reportages te gebruiken voor publicatiedoeleinden.
 4. Het evenement is rolstoel toegankelijk, er zijn extra brede toegangspoorten en er zijn invalide toiletten aanwezig. Een scootmobiel mag het terrein op, een canta, brommobiel of vergelijkbaar niet.
 5. Kinderen tot 13 jaar mogen niet zonder begeleiding van een volwassene het terrein op.
 6. Personen gekleed in voetbal shirts en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) horen, kunnen worden geweigerd.
 7. Hou je aan aanwijzingen van de organisatie, beveiliging en politie. Dit voor je eigen veiligheid en die van anderen.
 8. Wanneer je je niet houdt aan deze huisregels en aanwijzingen van de organisatie, beveiliging of politie in het kader van de openbare (rechts) orde, kun je van het terrein verwijderd en aangehouden worden.
 9. Drugs, wapens, glaswerk en andere gevaarlijk voorwerpen zijn verboden. De beoordeling of voorwerpen gevaarlijk zijn gebeurd door de organisatie en is leidend.
 10. Bij constatering van het in bezit hebben van maximaal 5 gram softdrugs, heb je de mogelijkheid om deze af te staan. Weiger je deze softdrugs af te staan dan krijg je geen toegang tot het festival terrein. Heb je meer dan 5 gram in bezit, dan zal je worden overgedragen aan de politie. Bij constatering van gebruik, het in bezit hebben van harddrugs en/of het handelen in harddrugs zal je zonder pardon worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.
 11. Bezit of gebruik van – en/of handel in Lachgas is niet toegestaan op het evenemententerrein. Bij constatering hiervan volgt inname en kun je van het terrein worden verwijderd.
 12. Je mag geen alcoholische en/of non-alcoholische dranken meenemen op het evenemententerrein.
 13. Er is geen alcoholverkoop aan personen onder de 18 jaar.
 14. Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het terrein willen betreden worden geweigerd. Personen welke aantoonbaar onder invloed zijn op het evenemententerrein worden verwijderd.
 15. Respecteer je medebezoeker.
 16. Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd en leiden tot directe verwijdering van het terrein.
 17. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd. Ook deze uitlatingen leiden tot directe verwijdering van het evenemententerrein.
 18. Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het evenement en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.
 19. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel of andere schade als gevolg van bezoek aan het evenement.
 20. Wildplassen is verboden, net als klimmen in objecten.
 21. Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis) dieren mee te nemen.
 22. Gooi je afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 23. Roken is niet toegestaan in tenten alleen in de daarvoor bestemde buitenruimtes.